5. Utan möda eller besvär

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 13

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

10 – Han är levande och dör inte, Han upprätthåller och sover inte.

11 – Han är Skapare utan behov, Han är Försörjare utan ansträngning.

FÖRKLARING

Det vill säga att Han gör allt det utan möda eller besvär, står det i ”Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”, sid. 125.