5. Två vilsna och en vägledd

Vi bekräftar att Allâh har en själ som är olik alla andra själar. Han sade:

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ

”Allâh varnar er för Sig själv.”1

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

”Jag har knutit dig till Mig själv.”2

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Jag är som Min slav tänker om Mig och Jag är med honom om han erinrar sig Mig. Om han erinrar sig Mig i sig, erinrar Jag Mig honom i Mig.”3

Vi bekräftar att Allâh har rest Sig ovanför tronen. Detta är vad som står i Qur’ânen i sju olika kapitel: al-A´râf, Yûnus, ar-Ra´d, Tâ Hâ, al-Furqân, as-Sadjdah och al-Hadîd.

Vi bekräftar att:

”Den Nåderike skapade Âdam i Sin skepnad.”

Rapporterad av Ahmad bin Hanbal, Ibn Khuzaymah och andra. Likaså har följande rapporterats:

”… i den Nåderikes skepnad.”

Rapporterad av ad-Dâraqutnî, Abû Bakr an-Nadjdjâd, Abû ´Abdillâh bin Battah och andra.

Vi bekräftar att Allâh har fingrar. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Vi läser hur Allâh skall placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet på ett finger, marken på ett finger och resten av skapelserna på ett finger och säga: ”Jag är Konungen.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes som en bekräftelse av rabbinens ord. Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”45

Rapporterad av Hibatullâh at-Tabarî, al-Bukhârî, Muslim och Abû ´Îsâ at-Tirmidhî vars formulering lyder som följande: al-Mubârak bin ´Abdil-Djabbâr as-Sayrafî underrättade oss i min faders (rahimahullâh) sittning i Mansûr-moskén med sin berättarkedja till ´Abdullâh som sade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh kommer att ha himlarna på ett finger, jordarna på ett finger och resten av skapelserna på ett finger. Därefter säger Han: ”Jag är Konungen.” Då började Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skratta så att hans kindtänder syntes. Sedan läste han upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

Abû ´Îsâ sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

I en annan formulering sägs det:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse av honom.”

Abû Sa´îd berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Vår Herre skall avtäcka Sitt skenben varvid alla troende män och kvinnor faller ned på ansikte inför Honom, medan den som brukade falla ned på ansikte i jordelivet utav ögontjäneri och hopp om rykte förblir stående. När han väl skall falla ned på ansikte, blir hans rygg till en enda ryggkota.”6

Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh gläds mer över Sin slavs ånger än när någon av er gläds över sin kamel som han har sin mat och dryck på och sedan blir av med den. Sedan letar han efter den utan att hitta den. Därefter lägger han sig under trädet och inväntar döden. Rätt som det är står kamelen ovanför honom. Han tar då tag i dess sele och råkar säga utav stark glädje: ”Allâh! Du är min slav och jag är Din herre.”7

´Abdullâh berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde Dadjdjâl och sade:

Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”8

[7] Den som liknar dessa och liknande autentiska rapporterade egenskaper vid kroppar, typer, former och längder, är otrogen.

[8] Den som tolkar dem utifrån språk och metaforik är Djahmî.

[9] Den som framför dem ordagrant utan att tolka, förklara, förkroppsliga eller likna, vilket följeslagarna och efterträdarna gjorde, har gjort sin plikt.

13:28

220:41

3al-Bukhârî (7405) och Muslim 2675).

439:67

5al-Bukhârî (4811) och Muslim (2786).

6al-Bukhârî (4919) och Muslim (183).

7al-Bukhârî (6308) och Muslim (2747).

8al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933).