5. Tillgivenhet till fadern

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/14-15)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

5 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Wuhayb bin Khâlid berättade för oss, från Ibn Shubrumah: Jag hörde Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Det sades: ”Allâhs sändebud! Vem ska jag vara tillgiven till?” Han sade: ”Din moder.” Han sade: ”Vem därefter? ” Han sade: ”Din moder.” Han sade: ”Vem därefter? ” Han sade: ”Din moder.” Han sade: ”Vem därefter? ” Han sade: ”Din fader.”

6 – Bishr bin Muhammad berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Yahyâ bin Ayyûb underrättade oss: Abû Zur´ah berättade för oss, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vad befaller du mig?” Han svarade: ”Tillgivenhet till din moder.” Han upprepade frågan och han svarade: ”Tillgivenhet till din moder.” Han upprepade frågan och han svarade: ”Tillgivenhet till din moder.” Han upprepade frågan och han svarade: ”Din fader.”1

FÖRKLARING

Dessa två profetiska hadîther klargör hur väldiga plikter barnet har gentemot sina föräldrar. Dock har modern ¾ mer rätt till tillgivenhet till följd av alla svårigheter som hon utsätts för från graviditeten och livet ut. Modern bär på barnet, föder barnet, ammar barnet och uppfostrar barnet. Därför får ingen te sig respektlöst eller nonchalant mot sina föräldrar. Deras rättigheter måste efterlevas. Det barn som beter sig dåligt mot sina föräldrar gör sig skyldigt till ett grovt brott. Då Allâh (ta´âlâ) befallde människan att dyrka Honom allena befallde Han henne att också behandla sina föräldrar väl och sade:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”DYRKA ALLÂH och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom. Och visa godhet mot era föräldrar.”2

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

”VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar.”3

Tillgivenhet till föräldrar hör till den största dyrkan av Allâh (´azza wa djall). Framför allt modern har rätt till tillgivenhet då hennes rätt är så stor. Om föräldrarna fortfarande är vid livet ska du behandla dem väl och tilltala dem på ett fint sätt. Om de är döda hör det tillgivenhet att ha kontakt med deras släktingar, behandla dem väl, be ständigt för dem och skänka välgörenhet och vallfärda å deras vägnar, beroende på barnets förmåga. Gör du det så har du verkligen uppfyllt dina föräldrars rätt, behagat din Herre och erhållit en stor belöning i detta liv, i graven och i nästa liv. Och vice versa. Allâh avlönar var och en efter dennes handlingar – och din Herre är inte orättvis mot någon.

1Autentisk.

24:36

346:15