5. Salafs metodik är den enda korrekta

Salafs metodik har redan tydliggjorts och beviset för dess plikt har redan nämnts. Härmed vill vi bevisa att Salafs metodik är den korrekta metodiken. Det sker på två sätt:

Det första: Salafs metodik bevisas av Qur’ânen och Sunnah. Den som forskar kring deras metodik vetenskapligt och opartiskt, finner den stämma överens med Qur’ânen och Sunnah helt och fullt. Det måste i och för sig vara så. Ty Allâh (ta´âlâ) har uppenbarat Qur’ânen så att människorna kan fundera över den, praktisera dess domar och bekräfta dess besked. Det råder inga tvivel om att Salaf är de som förstår den bäst, bekräftar den bäst och efterlever den bäst. Detta för att den uppenbarades på deras språk och på deras tid. Därför är det inte konstigt att de är kunnigast och att deras handlingar är de bästa.

Det andra: Antingen är sanningen i denna fråga hos Salaf eller hos efterträdarna. Det andra alternativet är falskt då det innebär att Allâh, Hans sändebud och de tidigare föregångsmännen bland utvandrarna och hjälparna uttryckligen talade falskhet eller åtminstone till synes. Inte en enda gång talade de, varken konkret eller ens till synes, utmed den sanning som är obligatorisk att betro. Sålunda betyder det att Qur’ânens och Sunnahs existens endast skadar religionen. I så fall är det bättre för människorna att vara utan Qur’ânen och Sunnah. Detta är självfallet falskt.

Vissa dumma människor har sagt att Salafs metodik är sundare och att efterträdarnas metodik är kunnigare och visare. Detta yttrande har sin grund i två faktorer:

Den första: Personen antar, på grund av osunda tvivel, att Allâh inte är beskriven med några verkliga egenskaper som bevisas av Qur’ânen och Sunnah.

Den andra: Han antar att Salafs metodik går ut på att betro de egenskapsrelaterade texterna utan att bekräfta deras betydelse. Således roterar frågan kring att antingen tro på texterna utan betydelse, vilket han tror är Salafs metodik, eller också att man bekräftar en betydelse åt texterna som inte är bokstavlig. Det råder inga tvivel om att det är kunnigare och visare att bekräfta någon typ av betydelse till texterna än att endast tro på dem utan någon betydelse. På så sätt anser denna dumma människa att efterträdarnas metodik är kunnigare och visare än Salafs.

Denna dumma människas ord består av en sanning och en lögn. Vad gäller sanningen, så finns den i hans ord ”Salafs metodik är sundare”. Och vad gäller lögnen, så finns den i ”Efterträdarnas metodik är kunnigare och visare”. Detta är falskt på grund av följande orsaker:

Den första: Hans ord motsäger sig ”Salafs metodik är sundare”. Att deras metodik är sundare fordrar att den likaså är kunnigare och visare. Ty det finns ingen sundhet utan kunskap och vishet. Man måste ha kunskap för att uppnå sundhet och man måste ha vishet för att veta hur man går tillväga för att uppnå den. Det klarlägger att Salafs metodik är sundare, kunnigare och visare. Det kan inte den dumma människan undkomma.

Den andra: Hans uppfattning om att texterna inte har bevisat någon verklig egenskap åt Allâh är falsk. Den är falsk därför att den är byggd på osunda tvivel och för att Allâhs (ta´âlâ) fullkomliga egenskaper har bekräftats via intellektet, känslan, den naturliga läggningen och föreskriften.

Vad intellektet beträffar, så måste allting som existerar ha någon egenskap. Denna egenskap kan antingen vara fullkomlig eller också bristfällig. Det andra alternativet kan Allâh (ta´âlâ) inte beskrivas med då Han är den fullkomlige Herren som förtjänar att dyrkas. Så bevisade Allâh (ta´âlâ) den falska dyrkan som ägnades defekta och inkompetenta statyer. Statyerna varken hörde, såg, gagnade, skadade, skapade eller hjälpte. Om det andra alternativet faller, fastställs det första som bekräftar Allâhs fullkomliga egenskaper.

Dessutom har det bekräftats via känslor och vittnesbörd att det även finns skapelser med fullkomliga egenskaper. Dessa egenskaper har de fått från Allâh (subhânah) – och Han som skänker fullkomlighet har Själv mer rätt till den.

Vad den naturliga läggningen beträffar, så är de sunda själarna lagda på så vis att de älskar, högaktar och dyrkar Allâh. Älskar, högaktar och dyrkar du någon annan än Den du vet är beskriven med fullkomliga egenskaper som passar Hans herravälde och gudomlighet?

Vad föreskriften beträffar, så är bevisen otaliga. Exempelvis säger Allâh (ta´âlâ):

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Han är Allâh; ingen sann gud finns utom Han! Han känner allt det som är dolt och uppenbart – Han är den Nåderike, den Barmhärtige. Han är Allâh; ingen sann gud finns utom Han, Konungen som är frigjord från brister och defekter, den Säkrande, den Vakande, den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, den Högmodige! Fri är Allâh från brister, fjärran från allt som de avgudar! Han är Allâh, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom – Han är den Allsmäktige, den Vise.”1

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Enbart de högsta egenskaper kan tillskrivas Honom i himlarna och på jorden. Han är den Allsmäktige, den Vise.”2

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans fotpall omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Väldige.”3

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Människor! Ta det lugnt! Ni åkallar inte någon som är döv eller frånvarande. Ni åkallar någon som hör, ser och är nära. Den ni åkallar är sannerligen närmare er än vad era riddjurs halsar är.”4

Det finns fler liknande verser och hadîther.

Den tredje: Hans uppfattning att Salaf endast trodde på texterna utan någon betydelse, är en falsk dogm och lögn mot Salaf. Salaf var samfundets kunnigaste om de egenskapsrelaterade texternas formulering och innebörd. Dessutom var Salaf exempellösa när det kom till att bekräfta egenskapernas passande betydelser på det sätt Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsåg.

Den fjärde: Salaf var profeternas och sändebudens arvingar. De tog sin kunskap från det gudomliga budskapets källa och den sanna tron. Å andra sidan tog efterträdarna sin kunskap från zoroastrierna, avgudadyrkarna samt judarnas och grekernas villfarelse. Hur kan zoroastriernas, avgudadyrkarnas, judarnas och grekernas avkomma vara kunnigare och visare än profeternas och sändebudens arvingar inom Allâhs namn och egenskaper?

Den femte: Dessa efterträdare, som den dumma människan ansåg vara kunnigare och visare än Salaf, var förvirrade därför att de hade vänt sig bort från budskapet och vägledningen som Allâh hade sänt ned till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De sökte kunskap om Allâh (ta´âlâ) från personer som själva inte kände Honom. Detta vittnade både de själva och samfundet om. ar-Râzî, som var en av deras ledare, klargjorde hur hela deras fråga slutar och sade:

Intellektens slut är ett rep
De flesta skapelsers strävan är förgäves
Våra själar är övergivna av våra kroppar
Toppen av vårt världsliga liv är ett besvär och ett straff
Under hela vårt liv har vi inte haft någon nytta av våra forskningar
Förutom att vi har samlat ihop vad som har sagts

Därefter sade han:

”Jag har funderat på de metodiker som följs av skolastiker och filosofer och sett att de inte gagnar något. Jag fann att den närmsta metodiken är Qur’ânens metodik. Läs om bekräftelsen:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”5

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”6

Läs om dementin:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”7

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Men de kan inte omfatta Honom med kunskap.”8

Den som upplever det jag har upplevt, kommer att veta det jag vet.”9

Hur kan dessa förvirrade människors metodik vara kunnigare och visare än Salafs dito när de själva medger att de är vilsna och förvirrade? Salaf var milstolpar och lyktor. Allâh hade gett dem en kunskap som de överträffade de andra profeternas anhängare med. De förstod trons och kunskapernas realia så pass, att om denna person hade erhållit allt som efterträdarna har fått, skulle han skämts för att jämföra dem med Salaf, än mer att prioritera dem framför Salaf. Därmed klargörs det att Salafs metodik är sundare, kunnigare och visare.

159:22-24

230:27

32:255

4al-Bukhârî (2992) och Muslim (2704).

520:5

635:10

742:11

820:110

9Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/11).