5. Så lågt kan tron sjunka

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî (d. 219)

Usûl-us-Sunnah, sid. 84

5 – Jag hörde Sufyân också säga:

“Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.” Hans broder Ibrâhîm bin ´Uyaynah sade till honom: ”Abû Muhammad! Säg inte att den sjunker.” Han blev arg och sade: ”Tyst, ditt barn! Den sjunker till dess att inget återstår av den.”