5. Prövningen ligger i kvinnans ansikte

Den fjärde: Allâh (ta´âlâ) låter kvinnan visa sina dolda behag för manliga tjänare som inte längre känner begär efter kvinnor och barn utan lust som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Det bevisar två saker:

1 – Det dolda behaget får inte visas för främmande män frånsett dessa två målgrupper.

2 – Domen beror på risken för prövning i kvinnan. Det råder inga tvivel om att skönheten och prövningen ligger i ansiktet. Till följd därav är det obligatoriskt att täcka det för männen som dras till kvinnor.