5. Pärlor om Abû ´Alî an-Naysâbûrî

5 – Abû ´Alî an-Naysâbûrî (d. 349) Kull 12

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Imâm och islams Muhaddith al-Husayn bin ´Alî bin Yazîd bin Dâwûd an-Naysâbûrî. En av de största inom Hadîth.”

al-Hâkim sade:

”Han var sin tids unikum sett till minne, precision, fromhet, studier och författarskap.”

Han föddes 277. Första gången han lyssnade på Hadîth var när han var fyra år. Som ung var han sysselsatt med hantverk. När vissa lärda märkte hur smart han var rådde de honom att söka kunskap.

Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî sade:

”Jag frågade ad-Dâraqutnî om Abû ´Alî an-Naysâbûrî och han sade: ”En filtrerande imam.”

Ibn Mandah sade:

”Jag hörde Abû ´Alî an-Naysâbûrî (och jag har inte sett någon ha ett minne som hans): ”Det finns ingen bok under himlen som är mer autentisk än Muslims ”as-Sahîh”.”

Ibn Mandah sade:

”Jag har inte sett någon memorera och bemästra olikartade hadîther som Abû ´Alî an-Naysâbûrî.”

Abû Bakr al-Abharî sade:

”Jag hörde Abû Bakr bin Dâwûd fråga Abû ´Alî an-Naysâbûrî: ”Vem är Ibrâhîm från Ibrâhîm från Ibrâhîm?” Han sade: ”Det är Ibrâhîm bin Tahmân från Ibrâhîm bin ´Âmir al-Badjlî från Ibrâhîm an-Nakha´î.” Han sade: ”Bra, Abû ´Alî!”

al-Hâkim sade:

”Jag hörde Abû ´Alî an-Naysâbûrî säga: ”Jag har inte sett någon av våra kollegor som al-Dja´âbî. Hans minne förbryllar mig.” Jag sade det till Abû Bakr som sade: ”Så säger Abû ´Alî när det i själva verket är han som är min lärare.”

al-Hâkim sade:

”Han dog i Djumâdâ al-Ûlâ 349.”