5. Ordnade bokhyllor bevisar studentens hänsyn

Den första etiketten är att han organiserar sina bokhyllor. Organisationen bevisar hur mycket studenten bryr sig om sina böcker. Att hans böcker ligger huller om buller tyder på två saker:

1 – Han forskar och läser så pass mycket att böckerna hamnar överallt. Det är berömvärt förutsatt att han lämnar tillbaka dem efteråt.

2 – Han själv är slarvig.

Hâfidh Ibn Hadjar nämnde i sin bok ”Raf´-ul-Isr ´an Qudhâti Misr” en domare i Egypten som satt i sitt rum med böckerna ordnade fint och prydligt. En dag kom en student in till honom och berömde hans böckers ordning. Hâfidh Ibn Hadjar sade att han syftade på att ordnade böcker tyder på att de inte läses och nyttjas. Domaren förstod vad han syftade på men sade inget. När samme man sedan fick arbetet som notarius publicus i äktenskapsfrågor märkte domaren att han hade förfelat i en äktenskapsfråga och passade på att skälla ut honom rejält för att han hade sagt så till honom. Poängen ligger i att han ville säga att en fin ordning tyder på att böckerna inte används. Det behöver dock inte alltid vara så. När en student forskar i en viss fråga tar han ut böcker från olika håll för att sedan lämna tillbaka dem för att kunna referera till dem enkelt.