5. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

56 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: ´Abdur-Razzâq underrättade oss: Ma´mar underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sinkar tills att nattens sista tredjedel infaller varvid Han stiger ned till denna nedersta himmel och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som vänder sig i ånger så att hans ånger må tas emot? Finns det någon som ber om förlåtelse? Finns det någon som tillber? Finns det någon som frågar?”