5. Måltiderna kring fastan

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî

al-Mukhtasar fî Ahkâm-is-Siyâm, sid. 19-21

1 – Det är rekommenderat att bryta fastan snarast, förutsatt att solnedgången har bekräftats via beskådning eller pålitligt besked. Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”1

Påskyndad avbruten fasta tyder på underkastelse medan fördröjning tyder på överdrift. Judar, nasaréer och avvikande sekter bryter fastan först när stjärnorna blir synbara. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Religionen kommer att råda så länge människorna påskyndar brytandet av fastan. Ty judarna och nasaréerna sinkar.2

Sahl bin Sad (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfund kommer att följa min väg så länge de inte väntar på stjärnorna för att bryta fastan.3

2 – Det är föreskrivet att äta frukost innan fasta. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker.”4

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn Umm Maktûm kallar.”

Han var en blind man som inte kallade förrän det sades till honom: ”Gryningen har infallit, gryningen har infallit.”

al-Qâsim bin Muhammad – en utav återberättarna av hadîthen – sade:

”När den ene klättrade ner, klättrade den andre upp.”5

Dessutom berättade Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukostera innan fastan. Frukosten innan fastan består av välsignelse.”6

3 – Det är föreskrivet att skjuta upp på frukosten. ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skillnaden mellan vår fasta och Bokens folks fasta är frukosten innan fastan.”7

1 al-Bukhârî (1957) och Muslim (1098).

2 Abû Dâwûd (2353).

3 Ibn Hibbân (3510) och al-Hâkim (1584).

4 2:187

5 al-Bukhârî (617) och Muslim (1092).

6 al-Bukhârî (1923) och Muslim (1095).

7 Muslim (1096).