5. Lyssna och lyd din ledare

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 45-48

Så länge det finns två människor på jorden, förblir kalifatet inom Quraysh. Ingen får tvista med dem om det. Ingen får revoltera mot dem. Ingen annans kalifat accepteras fram till Apokalypsen.

Kamp pågår med ledarna, oavsett om de är fromma eller syndiga. Varken den orättvises orättvisa eller den rättvises rättvisa häver den.

Fredags- och ´Îd-böner och vallfärder hålls av makthavarna ehuru de inte är fromma, rättvisa och gudfruktiga.

Skatter, välgörenheter, tiondelar och krigsbyten betalas till ledarna, oavsett om de är rättvisa eller orättvisa.

Den som Allâh skänker makt till ska bemötas med underkuvelse. Trotsa inte honom. Revoltera inte mot honom med ditt svärd. Istället ska du vänta på Allâhs räddning och utväg. Revoltera inte mot makthavaren. Lyssna och lyd. Bryt inte den trohetsed som han erhåller. Den som gör det är en skiljande innovatör som distanserar sig från Samlingen.

Om makthavaren befaller dig något som innebär synd mot Allâh, ska du inte lyda honom inom det. Med det sagt får du inte heller revoltera mot honom eller beröva honom hans rätt.

Passivitet i tid av prövningar är en rådande praxis som måste efterlevas. Om du prövas får du offra dig själv och din egendom istället för din religion. Bistå inga prövningar, varken med din hand eller med din mun. Håll tillbaka din hand, din tunga och din lust – Allâh är den som hjälper.