5. Kvinnors nattbön i samling

[6] Enligt Abû Dharrs föregående hadîth är det föreskrivet för kvinnorna att be dessa nattböner. De får till och med ha tillgång till egen imam för det ändamålet. Det har bekräftats att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) utsåg Ubayy bin Ka´b till imam för männen och Sulaymân bin Abî Hathmah för kvinnorna. ´Arfadjah ath-Thaqafî sade:

”´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) befallde människorna att be Ramadhâns nattbön och utsåg en imam till männen och en till kvinnorna – och jag var kvinnornas imam.”1

Jag anser att handlingen är korrekt om moskén är rymlig nog så att inte människorna stör varandra.

1 Både denna och den föregående rapporteringen rapporteras av al-Bayhaqî (2/494). Den första rapporteras även av ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (4/258/8722) medan Ibn Nasr rapporterar båda två i ”Qiyâm Ramadhân”, sid. 93, och använde sig utav dem som bevis för det vi nyligen nämnt.