5. Kvinnor måste gå till ´Îd-bön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Salât-ul-´Îdayn, sid. 12

Vissa kanske förvånas över att kvinnan ska gå ut till böneplatsen till ´Îd-bönen, men handlingen är tvivelsutan korrekt baserad på många relevanta hadîther. Just nu räcker det bara att nämna Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) föregående hadîth som inte bara föreskriver utan också förpliktigar handlingen. Ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd den och ett påbud står i princip för plikt. Åsikten stöds ytterligare av Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”Varje kvinna med höftskynke är ålagd att gå ut till ´Îd-bönerna.”1

Sägs samma sak av människor som påstår att de stödjer de renläriga kaliferna? Den förste kalifen till och med påbjöd handlingen. Det tror jag faktiskt inte. Antingen får de bevisa att jag har fel, vilket jag föredrar, eller också avslöjas syftet med deras så kallade stöd.

Att kvinnor måste medverka i ´Îd-bön är en åsikt som delas av as-San´ânî i ”Subul-us-Salâm”, ash-Shawkânî och Siddîq Hasan Khân. Dessutom är det uppenbart att även Ibn Hazm delar den och att Ibn Taymiyyah tenderar till den i sin ”al-Ikhtiyârât” – och Allâh vet bättre.

1 Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (2/184). Dess berättarkedja är autentisk.