5. Kan man bara stryka på läderstrumporna i samband med de fem bönerna?

Fråga 5: Lekmännens praxis är att de stryker ovanpå läderstrumporna endast i samband med de fem bönerna. Är deras handling korrekt?

Svar: Det stämmer att det är lekmännens praxis. De tror att strykningen under ett dygn betyder endast de fem bönerna. Det stämmer dock inte. Tidsfristen som varar ett dygn betyder att han får stryka i ett helt dygn oavsett om han ber fem böner eller fler. Tidsfristen börjar gälla från och med den första strykningen. Det är möjligt att be mer än tio böner på det sättet. Jag skall ge ett exempel på det:

En måndag tar personen på sig läderstrumporna i samband med Fadjr. Han behåller sitt rena tillstånd till dess att han går och lägger sig natten till tisdagen. När han vaknar exempelvis 05:00 innan Fadjr, stryker han ovanpå dem till bönen. Härmed kan han stryka fram till onsdagen strax innan 05:00. I det här fallet har personen bett Fadjr, Dhuhr, ´Asr, Maghrib och ´Ishâ’ på måndagen. Under den tiden har hans tidsfrist inte börjat gälla än eftersom han fortfarande inte har strukit ovanpå dem. Under tisdagen har han bett Fadjr och strukit, Dhuhr och strukit, ´Asr och strukit, Maghrib och strukit och ´Ishâ’ och strukit. Likaså kan han stryka på onsdagen innan tidsfristen går ut. Exempel på det är att han på tisdagen stryker 05:00 för att be Fadjr och sedan stryker på onsdagen 04:45 och förblir i sitt rena tillstånd till dess att han ber ´Ishâ’ natten till torsdagen. I så fall har han med den tvagningen bett onsdagens Fadjr, Dhuhr, ´Asr, Maghrib och ´Ishâ’. Det betyder att han har bett femton böner från och med att han tog på sig läderstrumporna. Ty han tog på sig dem innan Fadjr på måndagen och behöll sitt rena tillstånd och strök först i samband med Fadjr på tisdagen 05:00 och strök sedan i samband med Fadjr på onsdagen 04:45 och behöll sitt rena tillstånd så att han till och med bad ´Ishâ’ samma dag. Det är femton böner från och med att han först tog på sig dem.