5. Innovationer under Ihrâm, Talbiyah och dylikt

23 – Särskilda sandaler med särskilda villkor som nämns i vissa böcker.

24 – Ihrâm innan stationen.

25 – Knytning av överplagg under höger armhåla innan Ihrâm.

26 – Muntlig avsikt.

27 – Tigning under vallfärden.

28 – Kollektiv Talbiyah i kör.

29 – Erinran i stället för Talbiyah.

30 – Frasen efter Talbiyah:

”Allâh! Jag har för avsikt att vallfärda; underlätta den därför för mig. Hjälp mig förrätta vallfärdens plikt och godta från mig. Allâh! Jag har avsett att förrätta Din rättighet i vallfärden. Låt mig höra till dem som har besvarat Dig.”

31 – Moskébesök i Makkah med omnejd, frånsett Den heliga moskén såklart. Några av dem är moskén under Safâ, Abû Qubays-moskén, Mawlid-moskén och andra moskéer som har grundats på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterlämningar och kvarlevor.

32 – Besök på berg och platser runt Makkah, som till exempel Hirâ’ och berget vid Minâ som sägs ha varit skådeplats för offringen.

33 – Avsett besök i ´Â’ishahs moské (Tan´îm) i bedjande syfte.

34 – Korstecknet framför Huset1.

1 Det vill säga, att man korsar sig.