5. Hela religionen i fyra frågor

Beviset för dessa fyra frågor är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Vid tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever rättskaffens liv och råder varandra sanningen och råder varandra tålamod.”1

I detta väldiga kapitel finns beviset för dessa frågor. Detta är hela religionen. Hela religionen handlar om att tro, handla, kalla och härda. Sanningen skall betros och praktiseras. Därefter skall det kallas till den och härdas med besvären. Alla människor går under:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

… utom de som tror och lever rättskaffens liv och råder varandra sanningen och råder varandra tålamod.”

Allâh har särskilt endast dem. Alla människor är förlorade och går på undergångens väg bortsett från dem som tror, handlar, kallar till sanningen och kallar till tålamodet. De är de lyckliga segrarna. Allâh svor vid tiden över det. Han (subhânahu wa ta´âlâ) talar sanning ehuru Han inte svär. Dock svär Han för att understryka situationen. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) svär vid vad Han vill av Sina skapelser. Ingen har rätt att förbjuda Honom det. Han svär vid den stjärnprydda himlen, himlen, stjärnan, förmiddagen, solen och dess sken, den täckande natten, de stigande stjärnorna och annat. Skapelserna bevisar Hans väldighet och att Han (subhânah) allena förtjänar att dyrkas. Han svär även vid dessa skapelser för att utmärka deras väldighet eftersom de bevisar Hans enhet och att Han allena förtjänar att dyrkas.

Vad skapelsen beträffar, så får den endast svära vid sin Herre. Den får inte svära vid någon annan än Allâh. Den får inte svära vid profeterna, statyerna, de fromma, ansvaret, Ka´bah eller något annat. Det är muslimens skyldighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som svär vid någon annan än Allâh har fallit i avguderi.”2

Rapporterad av Imâm Ahmad med en autentisk berättarkedja.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som svär får svära vid Allâh eller tiga”3

Alla muslimer är skyldiga att akta sig för att svära vid någon annan än Allâh och att de svär vid Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) allena.

1103:1-3

2Ahmad (1/47), ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (15926), Abû Dâwûd (3251), at-Tirmidhî (1535) och al-Hâkim (7814).

3al-Bukhârî (6646) och Muslim (1646).

[Nästa sida]