5. Hadîth “Välkommen du student…”

71 – Safwân bin ´Assâl al-Murâdî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som vilade i moskén, tillbakalutad på sin röda filt. Jag sade till honom: ”Allâhs sändebud! Jag har kommit för att söka kunskap.” Han sade: ”Välkommen du student. Änglarna omger och [täcker] studenten med sina vingar. Därefter klättrar de upp på varandra tills de når den nedersta himlen utav kärlek till vad han söker.”1

Rapporterad av Ahmad, at-Tabarânî med en bra berättarkedja och som står för formuleringen, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

Ibn Mâdjah rapporterar liknande men kortfattat.

1God.