5. Hadîth ”Straffet i graven beror oftast på urin…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (161)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/178)

161 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Straffet i graven beror oftast på urin.”1

Rapporterad av Ahmad, Ibn Mâdjah som står för formuleringen och al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor. Jag känner inte till att den har någon brist.”

Det stämmer.

1Autentisk.