5. Hadîth ”Sparsam Sunnah är bättre…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (41)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/125)

41 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Sparsam Sunnah är bättre än flitig innovation.”1

al-Hâkim rapporterade det från honom och sade:

Dess berättarkedja är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

1Autentisk från en följeslagare.