5. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen…”

127 – al-Bayhaqî och andra rapporterade från Mu´âdh bin Djabal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans egendom och hur han har tjänat den och var han har spenderat den och hans kunskap och hur han har praktiserat den.”1

1God via andra.