5. Hadîth “Om någon av er ska bryta fastan…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/410-413)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

680 – Salmân bin ´Âmir adh-Dhabbî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om någon av er ska bryta fastan, ska han göra det med dadlar. Om han inte finner några, ska han bryta fastan med vatten, ty det är renande.”1

Rapporterad av De fem. Autentiserad av Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân och al-Hâkim.

FÖRKLARING

Då den fastande bryter fastan ska han helst göra det med dadlar. Annars går det bra med vatten. Färska dadlar är emellertid bättre än torra dadlar. Så antingen bryter man fastan med färska dadlar, eller också med torra dadlar i brist på färska dadlar eller också med vatten i brist på dadlar. Fastan ska alltså inte brytas med smörgåsar och liknande. Låt färska dadlar, torra dadlar eller vatten vara det första som hamnar i den fastande magen. Inget annat sött ska prioriteras framför vatten, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde vattnet som tredje alternativ. Om inte vatten heller finns får den fastande bryta fastan bäst han vill så länge Allâh (´azza wa djall) har förlovat det.

1Ahmad (4/16), Abû Dâwûd (2355), an-Nasâ’î i “as-Sunan al-Kubrâ” (3302), at-Tirmidhî (657), Ibn Mâdjah (1699), Ibn Khuzaymah (2067), Ibn Hibbân (3514) och al-Hâkim (1/431).