5. Hadîth ”Måhända får den fastande endast ut hunger…”

1083 – Han berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Måhända får den fastande endast ut hunger av sina fasta. Måhända får den bedjande endast ut sömnlöshet av sin nattbön.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah som står för formuleringen, an-Nasâ’î, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

Autentisk enligt al-Bukhârîs villkor.”

Deras formulering är:

Kanhända får den fastande endast ut hunger och törst av sin fasta. Kanhända får den bedjande endast ut sömnlöshet av sin nattbön.”2

al-Bayhaqî rapporterade formuleringen:

Kanhända får den bedjande endast ut sömnlöshet av sin nattbön. Kanhända får den fastande endast ut hunger och törst av sin fasta.”3

1God och autentisk.

2God och autentisk.

3God och autentisk.