5. Hadîth “Må Allâh avlägsna personen som upplever Ramadhân…”

996 – Mâlik bin al-Hasan bin Mâlik bin al-Huwayrith återberättade från sin fader som återberättade från sin fader som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick uppför predikstolen och sade på det första trappsteget: ”Âmîn.” Därefter sade han på det andra: ”Âmîn.” Därefter sade han på det tredje trappsteget: ”Âmîn.” Sedan sade han: ”Djibrîl kom till mig och sade: ”Muhammad! Må Allâh avlägsna personen som upplever Ramadhân utan att bli förlåten!” Jag sade: ”Âmîn.” Han sade: ”Må Allâh avlägsna personen som upplever sina föräldrar, eller en av dem, och hamnar i Elden!” Jag sade: ”Âmîn.” Han sade: ”Må Allâh avlägsna personen som inte hyllar dig när du kommer på tal i hans närvaro!” Jag sade: ”Âmîn.”1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk via andra.