5. Hadîth ”Islam består av åtta andelar…”

741 – Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam består av åtta andelar: islam är en andel, bönen är en andel, allmosan är en andel, fastan är en andel, vallfärden till Huset är en andel, påbudet av det goda är en andel, förbudet mot det onda är en andel och kampen för Allâhs sak är en andel. Fördärvad är han utan andel.”1

Rapporterad av al-Bazzâr.

1God via andra.