5. Hadîth ”För att du skall ha talat lättsinnigt räcker det att du…”

720 – ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”För att du skall ha talat lättsinnigt räcker det att du säger till personen bredvid att tiga efter att imamen har kommit på fredagen.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en autentisk berättarkedja från Ibn Mas´ûd.

1Autentisk.