5. Hadîth ”Fastan är en sköld mot Elden…”

982 – ´Uthmân bin Abîl-´Âsî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Fastan är en sköld mot Elden, liksom era sköldar mot striden. En god fasta är tre dagar av varje månad.”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”2.

1Autentisk.

2Också Ahmad (4/22) rapporterar den med en autentisk berättarkedja samt an-Nasâ’î (1/311) och (1/328) på två olika platser. Ibn Mâdjah rapporterar den utan ”En god fasta…”.