5. Hadîth ”En gång när jag var på väg från badhuset…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (169)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/181-182)

169 – Umm-ud-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En gång när jag var på väg från badhuset träffade jag profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Varifrån kommer du, Umm-ud-Dardâ’?” Jag sade: ”Från badhuset.” Då sade han: ”Vid Honom i Vars hand min själ är! Det finns inte en kvinna som klär av sig hos någon annan än sina mödrar, utan att hon river sönder varje skynke som är mellan henne och den Nåderike.”1

Rapporterad av Ahmad och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med berättarkedjor som består av den Autentiskas återberättare.

1Autentisk.