5. Hadîth ”Det tillhör inte fromheten att fasta på resa…”

1057 – Ka´b bin ´Âsim al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det tillhör inte fromheten att fasta på resa.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah med en autentisk berättarkedja.

1Autentisk.