5. Hadîth ”Denna godhet är ett förråd…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (66)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/135)

6 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Denna godhet är ett förråd och förråden har nycklar. Tûbâ till slaven som Allâh (´azza wa djall) låter vara en nyckel till godhet och stängning av ondska. Och ve slaven som Allâh låter vara en nyckel till ondska och stängning av godhet.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah som står för formuleringen och Ibn ´Âsim. Berättarkedjan består av mjukhet.

1God via andra.