5. Hadîth ”Den som tvår sig väl och sedan ber två…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (230)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/211)

230 – Abûd-Dardâ’ berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som tvår sig väl och sedan ber två eller fyra Raka´ât – Sahl tvekade – vari han erinrar sig och ödmjukar sig väl och sedan ber Allâh om förlåtelse, förlåter Han honom.”1

Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja.

1God.