5. Hadith ”Den som täpper igen ett mellanrum…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (505-506)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/336)

505 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som täpper igen ett mellanrum, lyfter Allâh en grad till följd av det och bygger ett hus till i paradiset.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”.

506 – Också al-Asbahânî rapporterade den med det tillägget2.

1Autentisk via andra.

2Autentisk via andra.