5. Hadîth ”Den som studerar för att utmana de lärde…”

110 – Det rapporteras att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som studerar för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller få uppmärksamhet för Allâh in i helvetet.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

1Autentisk via andra.