5. Hadîth ”Den som lämnar tre fredagsböner onödigt…”

728 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som lämnar tre fredagsböner onödigt, förseglar Allâh hans hjärta.”1

Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja och al-Hâkim som sade:

Dess berättarkedja är autentisk.”

1Autentisk via andra.