5. Hadîth ”Den som inte ärar våra äldre…”

101 – ´Ubâdah bin as-Sâmit berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte ärar våra äldre, benådar våra yngre och känner våra lärde tillhör inte mitt samfund.”1

Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja, at-Tabarânî och al-Hâkim med formuleringen:

”… tillhör inte oss.”

1God.