5. Hadîth ”Den som går ut för att söka kunskap är på Allâhs väg…”

88 – Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som går ut för att söka kunskap är på Allâhs väg tills han återvänder.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god.”

1God via andra.