5. Hadith “Den som ber om hyllning för dig…”

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Fadhl-us-Salâh ´alân-Nabî, sid. 25

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

5 – Ya´qûb bin Humayd berättade för oss: Anas bin ´Iyâdh berättade för mig, från Salamah bin Wardân: Mâlik bin Aws bin al-Hadathân berättade för mig, från ´Umar bin al-Khattâb, som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut för att tömma tarmarna. Jag följde efter med en vattenbehållare och insåg att han var klar. Jag hittade honom med ansiktet nere på en gräsmatta inför Allâh. Följaktligen gick jag bort. När han var klar lyfte han på sitt huvud och sade: “Bra gjort, ´Umar, när du gick bort från mig. Djibrîl kom till mig och sade: “Den som ber om hyllning för dig, hyllar Allâh honom tiofalt och höjer honom tio grader.”1

1Dess berättarkedja är svag, men den bemöts som hadithen innan.