5. Hadith ”Änglarna som är hos er…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 46-49

Den tredje hadithen

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”1

19 – Ahmad bin Hibatillâh underrättade oss, från ´Abdul-Mu´izz bin Muhammad al-Harawî: Tamîm bin Abî Sa´îd al-Djurdjânî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdir-Rahmân al-Kandjarûdhî underrättade oss: Abû ´Amr bin Hamdân underrättade oss: Abû Ya´lâ al-Mawsilî underrättade oss: Dâwûd bin ´Amr berättade för oss: Ibn Abîz-Zinâd underrättade oss, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”2

Det råder enighet om dess autenticitet.

20 – Allâh (ta´âlâ) sade:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp.”3

Verben (يَصْعَدُ) och (تَعْرُجُ) har samma betydelse, nämligen uppstigning. Till samma betydelse hör att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs upp till sin Herre, Dödsängelns uppstigning till sin Herre efter att Mûsâ (´alayhis-salâm) slagit ut hans öga och själens uppstigning till himlen ovanför vilken Allâh (ta´âlâ) är.

21 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare, liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”4

22 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att hans Herre sade:

Jag är den mest självtillräcklige partnern som inte är i behov av partnerskap. Inget av ögontjäneri stiger upp till Mig.”

Alla dessa rapporteringar är autentiska.

23 – Mâlik bin Dinâr sade:

Jag läste i en uppenbarad Skrift där Allâh säger: ”Människa! Min godhet faller över dig och din ondska stiger upp till Mig. Den ädla ängeln slutar inte stiga upp till Mig med dina fula handlingar.”

I sakfrågan finns många hadither och myckna rapporteringar.

135:10

2al-Bukhârî (7429).

370:4

4al-Bukhârî (7430).