5. Hadith “Allâhs sändebud var varken jättelång eller jättekort…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (5)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

5 – Ibrâhîm bin Muhammad, en av ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) söner1, sade:

När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle beskrivas, sade ´Alî: “Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var varken jättelång eller jättekort; han var mellanhög. Hans hår var varken krulligt eller slätt; det var vågigt. Han var inte fet och han hade inget runt ansikte; hans ansikte var ovalt. Han var ljus. Hans pupiller var svarta och han hade långa ögonfransar. Han hade kraftiga rörben och stora skuldror. När han gick, gick han med bestämda steg, som att han gick i medlut. När han vände sig om, vände han sig om helt. Mellan hans skuldror stod profetskapets sigill. Han är den siste profeten, den generösaste av alla människor och den trovärdigaste av alla människor. Han var den mjukaste av dem alla och det behagligaste sällskapet. Den som råkade se honom, fylldes av vördnad för honom. Och den som umgicks med honom, älskade honom. Jag har aldrig sett någon som honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), varken innan honom eller efter honom.”2

1Han var son till Muhammad bin al-Hanafiyyah. al-Hanafiyyah var ´Alîs slavinna från Banû Hanîfah och hette Khawlah bint Dja´far bin Qays al-Hanafiyyah.

2Svag. at-Tirmidhî sade:

“Hadithen är god och främmande. Berättarkedjan är dock inte sammanbunden.” (at-Tirmidhî (3642))

Hur kan den vara god om den inte är sammanbunden? Lägg till det att berättarkedjan består av ´Umar bin ´Abdillâh, Ghufrahs slav, som, enligt “at-Taqrîb”, var svag. Därefter har Ibn Sa´d rapporterat den via honom.