5. Hadith ”Allâh tittar på alla Sina skapelser natten till…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (1026)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/597)

1026 – Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tittar på alla Sina skapelser natten till halva Sha´bân. Han förlåter alla Sina skapelser frånsett avgudadyrkaren och bråkmakaren.”1

Rapporterad av at-Tabarânî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1God och autentisk.