5. Hadîth ”Akta hälarna för Elden! Två er väl!”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (221)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/207)

221 – ´Abdullâh bin ´Amr sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en grupp människor med torra hälar och sade: ”Akta hälarna för Elden! Två er väl!”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd som står för formuleringen, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. al-Bukhârî rapporterde en liknande hadîth.

1Autentisk.