5. Hadîth “Akta er för att slå läger på vägarna…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (149)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/172)

149 – Djâbir bin ´Abdillâh berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Akta er för att slå läger på vägarna…1, ty dit söker sig ormar och rovdjur, och att utföra naturliga behov på dem, ty det orsakar förbannelse.”2

Rapporterad av Ibn Mâdjah och dess återberättare är pålitliga.

1I originalet står det här “… och bön på dem…”. Jag har raderat den meningen eftersom en svag återberättare är ensam om att återberätta den versionen. Se “as-Sahîhah” (2433).

2God via andra.