5. Förvandling och jordskred

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 14-15

Vad bestraffningar beträffar, varierar de:

1 – I jordelivet. Straffet i jordelivet består av två sorter:

A – Föreskriven bestraffning i form av avlivning efter fjärde drickning, vilket är en allom bekant diskutabel sakfråga.

B – Universell bestraffning i form av förvandling till apor och svin samt jordskred. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att finnas folk från mitt samfund som ska dricka sprit och instrument ska spelas ovanför deras huvuden. Allâh kommer att låta jorden svälja dem och förvandla dem till apor och svin.”1

Till det straffet hör även det i graven, vilket kommer härnäst. Mudjâhid sade:

”Det finns inte en person som horar, stjäl eller dricker sprit och dör, utan att han förses med två behornade ormar i graven som biter honom fram till Domedagen.”

Sahl bin al-Anbârî sade:

”Jag kom till en man som låg inför döden. Medan jag befann mig hos honom skrek han till och grep tag i mitt knä. Han skrämde mig. Jag sade till honom: ”Vad är det med dig?” Han sade: ”Där är den blåe abessiniern. Hans ögon är som fat. Han tog tag i mig och sade: ”På middagen ska du till Elden.” Efter det frågade jag om mannens vanor. Jag fick reda på att han brukade dricka vin.”2

1Ibn Mâdjah (4020) och Ibn Hibbân (6758).

2Ibn Abîd-Dunyâ i ”Kitâb-ul-Muhtadharîn”, sid. 164-165