5. Förrättandet av den nattliga bönen i stående och sittande position

Publicerad: 2008-05-24
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 79-80

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade förrätta den nattliga bönen länge och han bad den både stående och sittande. Om han läste stående, gjorde han Rukû´ stående, och om han läste sittande, gjorde han Rukû´ sittande1.

Ibland brukade han förrätta bönen sittande och då läste han sittande. Om det då kvarblev från hans läsning vad som motsvarar trettio eller fyrtio verser, ställde han sig upp och läste dem. Därefter gjorde han Rukû´ och Sudjûd för att sedan göra samma sak i andra Rak´ah2.

Mot slutet av sitt liv satt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bad den frivilliga bönen. Detta ägde rum ett år innan han avled3.

Han brukade sitta korsbent4.

1Muslim och Abû Dâwûd.

2al-Bukhârî och Muslim.

3Muslim och Ahmad.

4an-Nasâ’î, Ibn Khuzaymah i hans ”as-Sahîh” (1/107/2), ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî i ”as-Sunan” (1/80) och al-Hâkim som förklarade den autentisk och adh-Dhahabî höll med honom.