5. Fjärde beviset från Sunnah för Allâhs händer

4 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När slaven skänker något gott, godtar Allâh det och tar det i Sin högra hand för att sedan nära det åt er, liksom ni när era fålar, så att det blir som Uhud. När en man skänker en matbit närs den i Allâhs händer så att den blir som Uhud. Se därför till att skänka välgörenhet!”1

Dessa hadîther är autentiska.

1 ´Abdur-Razzâq (20050).