5. Fastans visheter

1 – Fastaren visar tacksamhet över Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) gåvor däribland Qur’ânen.

2 – Slaven är befalld att fasta för att avstå från synder. Han tränar sig själv att lyda sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ) och avstår från att trotsa Honom (´azza wa djall).

3 – Om du hungrar och törstar försvagas din lust till synder. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ungdomar! Den av er som har kapacitet skall gifta sig. Det får blicken enklare att sänkas och det är kyskare för blygden. Den som inte klarar av det får fasta. Fastan är hans sköld.”1

Fastan blir som en sköld eftersom den förhindrar vägarna till lusten som kan få slaven att trotsa Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

4 – Den tomma magen stramar åt blodomloppet som Satan färdas i.

5 – Det rapporteras att fastan är hälsosam med Allâhs (ta´âlâ) tillstånd. Den som vänjer sig själv vid mycken fasta får en ersättning av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) i form av att överflödigheterna i kroppen försvinner och smälter. Mycken mat och dryck orsakar magbesvär och sjukdomar. Sålunda är fastan bra för hälsan.

6 – Du kommer också att tänka på dina behövande och fattiga bröder som lever hungriga och drabbas av svårigheter. Du börjar nämligen hysa empati för dem.

Allt detta hör till visheterna. Den viktigaste är dock att reglera och träna jaget så att det lyder Herren (subhânahu wa ta´âlâ).

1al-Bukhârî (1905) och Muslim (1400).