5. Evangeliet ger glada budskap om Muhammads profetkall

”15Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 16Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid.”1

Islams lärda säger att den andre hjälparen är Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att han skall vara hos dem för alltid syftar på hans föreskrift och Skriften som uppenbarades för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som skall vara för alltid.

”26När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 27Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.”2

”Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. 5Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. 7Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, 8och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.”3

”12Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 13Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 14Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.”4

”16En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” 17Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?”5

Islams lärda säger att de av Messias nämnda egenskaper i hans efterträdare har inte enats i någon annan person än Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Personen som Messias profeterade om i Evangeliet kallades för ”Paraklet”. Med tiden har senare översättare raderat det och ersatt det med ord som sanningens ande, hjälparen och den Heliga anden. Paraklet är ett grekiskt ord och betyder ”han som lovprisas ofta”, vilket är just vad namnet Muhammad betyder.

1Johannes 14:15-16

2Johannes 15:26-27

3Johannes 16:5-8

4Johannes 16:12-13

5Johannes 16:16-17