5. En islamisk plikt att känna till Râfidhahs förvrängning

Till Râfidhahs konspirationer hör att de utav ett häftigt hat mot Qur’ânen och följeslagarna har förvrängt Qur’ânen och adderat och reducerat däri beroende på deras lustar som härrör från hat och Bâtiniyyahs destruktiva lära.

I denna bok kommer du att se oerhört mycket av dessa illgärningar och bedrägerier som ingen annan hittills har kunnat åstadkomma.

De låtsas beklaga sig över att Qur’ânen är förvrängd när det är de som i själva verket är förvrängarna. Därtill anklagar de de bästa människorna efter profeterna, det vill säga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, för att ha förvrängt, adderat och reducerat.

En av de största skyldigheterna som vilar på alla muslimers axlar är att de inser att Râfidhah Bâtiniyyah håller på med ersättning och förvrängning. Detta kommer läsaren att få se med egna ögon. Jag har inte sett någon ta upp denna otroliga fara och kolossala synd. Dess utövare lämnar islam och faller långt bort från religionen. Detsamma gäller den som har samma tro och färdas på deras väg när de anklagar följeslagarna för otro, förvrängning av Qur’ânen och hat mot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj och att de berövade dem ledarskapet och maktinnehavet.

Râfidhah Bâtiniyyah har förvrängt Qur’ânen oerhört mycket för att framhäva profetens familjs rätt till ledarskapet och att följeslagarna och samfundet berövade dem det och förtryckte dem rörande deras påhittade rättighet, trosläror och föreskrifter som de anser vara viktigare än Allâhs rättighet och profeternas och sändebudens rättigheter.