5. Det kan inte finnas goda innovationer

Bröder! Jag skall fråga er i Allâhs namn och be er svara utifrån era sunda förnuft och inte utifrån era känslor, utmed er religion och inte utmed er blinda efterapning. Vad säger ni om dem som innoverar i Allâhs religion (utan hänsyn till om innovationen berör Allâhs essens, egenskaper och namn eller om den berör Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)) och säger att det är de som högaktar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); högaktar de Allâh och Hans sändebud bättre än dem som inte avviker en millimeter från Allâhs föreskrift, tror på den och bekräftar den, underkastar sig påbuden och förbuden, ställer sig inte framför Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inför inget obehörigt till Allâhs religion? Helt visst är det de sistnämnda som högaktar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och verkligen visar att de älskar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inte innovatörerna.

Det är förvånansvärt att dessa människor känner till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

och att de omfattar och inkluderar samtliga innovationer. Han var den vältaligaste och välvilligaste skapelsen. Han sade bara det han menade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste vad han sade när han sade:

”… och varje innovation är en villfarelse…”

Han visste vad hans ord betydde. Han sade så för att han ville samfundet väl. I hans ord fulländas tre saker:

1 – Fulländad välvilja.

2 – Fulländad vältalighet och retorik.

3 – Fulländad kunskap och visshet.

Det bevisar ju att talet skall förstås ordagrant och bokstavligt. Är det därefter möjligt att dela upp innovationerna i tre eller fem typer? Det är förvisso inte alls korrekt.