5. De ska försvara islam mot angrepp

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 9

Alla kloka människor inser hur stort behov framför allt dagens samfund har av kallare som är rättfärdiga och korrigerande, rådvänliga och omtänksamma. Främmande styrkor angriper detta samfunds tänk, dogm och moral i form av en bomb av frestelser och tvivel som de släpper mitt ibland det. Som poeten sade:

Ondskans toppar har uppenbarats

medan godheten träffas av pilar

Religionen är träffad på sidorna och svag

och sanningen är i behov av hjälpare, lämnad åt sitt öde

Alla inläggares och galningars galenskaper

angriper hjärtan och kungörs för alla

De öppnar villfarelsens predikstolar offentligt

så att alla fyra väderstrecken skakar

Därför ska muslimerna – framför alla lärde och studenter – konfrontera denna ondska och sätta stopp för den utifrån deras förmåga. Allâh låter inte de godas handlingar gå om intet. Gör de så, kommer både de och samhället att vara räddade. Och om alla låter bli att göra det, syndar alla. Följaktligen uppstår prövningar och olyckor i enlighet med deras tillkortakommande.