5. Daglig avsikt

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 17

Fråga: Måste jag avse att fasta varje dag för sig i Ramadhân eller räcker en avsikt för hela månaden?

Svar: Redan inför Ramadhân avser muslimen att fasta hela månaden ut. Det enda undantaget är att denne tvingas bryta fastan till följd av resa, sjukdom och liknande. Annars avser muslimen i princip att fasta hela månaden redan i början av Ramadhân. Varje natt i Ramadhân tänker han på det. Han är tvivelsutan redo att frukostera och fasta.